изповеди и размисли, секс, еротика, любов, чувства, страсти, спомени, лично, дневници, усмивки...изповеди и размисли, секс, еротика, любов, чувства, страсти, спомени, лично, дневници, усмивки...изповеди и размисли, секс, еротика, любов, чувства, страсти, спомени, лично, дневници, усмивки...изповеди и размисли, секс, еротика, любов, чувства, страсти, спомени, лично, дневници, усмивки

неделя, 15 юли 2012 г.

Еротика на нудизма

"Има ли еротика в нудизма?"

Има, но това е мета-еротика. Еротика повече извън прага на сексуалното усещане, отколкото еротика на сексуалното усещане. Еротиката на красотата, която е преди това усещане, която го създава, причината е, а не следствието от същото това усещане, като което обикновено я възприемаме. Еротиката на природата и освободеността, еротиката преди задръжките, следователно и преди всичко онова което може да се нарече "липса на задръжки". Еротиката по-скоро на божественото, отколкото на сътворението. Натуралната и твърде горчивата за формирания, свикнал със сладостта на еротичното усещане: вкус. Не е еротика на интимността, а споделяне на тялото с всичко съществуващо и любов с всичко съществуващо. Разтваряне
на плътта за всеобщото и във всеобщото. Най-невинната, а в същото време най-опитната еротика. Наследницата на всички любовни игри, която щедро гощава с богатството си. Възбудата не е трепетна игра на пеперуди по кожата, а дълбока трудно уловима възбуда на цялата същност, пред споделяне на най-дълбокото и най-съкровеното. С падналите дрехи не са паднали задръжките, а просто отделени и сортирани в един друг живот, в бита, който е една част, но не и изобщо живота, който от този миг е престанал да бъде само бит, но вече е и разголена, непокварена природа. Малко по-невинна е от отроче преди да бъде потопено в светената вода при кръщението и малко по-порочна от изкусена булка от приятелката си на суинг парти, защото в тази еротика е целия диапазон от усещания, че дори и по-голям. Толкова много са, че обземат като нега в която съпреживяваш усещанията на всяка клетка на цял свят и поради това не е може да бъде изпитано като усещане на тялото, а нещо далеч, далеч по-голямо. Еротика на буквалната фантазия, еротика на изповедта на телесното. Еротика на наивното усещане, преди откъсването на онзи кой го знае какъв плод в Едемската градина. Трудна за описване еротика, която сега само покварявам с думите си, предизвикан от въпроса, която мога да изпитам само като съм на един от плажовете за които иде реч, а сега припомняйки си за чувството го свеждам до един далеч по-телесен и по-сладостно перверзен еротизъм. Еротика, преди разплитането й на безбройните нишки от еротични преживявания. Еротика на цялостта.

Няма коментари: